powrót do strony głównej instytutu  strona główna instytutu   adresy i telefony | sprawdź pocztę   

Najbliższe obrony prac doktorskich w Instytucie Psychologii UG

21 maja 2014 (środa) o godz. 10.00

w siedzibie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, Sala Rady Wydziału odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Karoliny Siodmiak
pt. Wpływ oddziaływań arteterapeutycznych przez sztukę wizualną na dialogowy umysł człowieka

Promotor:    prof. dr hab. Piotr Oleś
Recenzenci:   
prof. UG, dr hab. Hanna Brycz – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Maria Ledzińska – Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                 Data publikacji: 12.05.2014

15 maja 2014 (czwartek) o godz. 11.00
w siedzibie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie, sala C-111/112 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

dr Anetty Jaworskiej
Temat pracy:  Psychologiczne korelaty aktywności fizycznej mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności

Promotor:    prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:   
prof. AWFiS, dr hab. Mariusz Lipowski – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
prof. UŚ, dr hab. Jan Stanik – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                 Data publikacji: 05.05.2014

23 stycznia 2014 r. (czwartek) o godz. 10.30

w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Doroty Dykalskiej-Bieck
Temat pracy: Preferencje konsumenckie dzieci z perspektywy wartości i postaw wychowawczych rodziców

Promotor: prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański
prof. UŚ, dr hab. Małgorzata Górnik-Durose – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Data publikacji: 13.01.2013

21 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 10.30 w Sali C-111/112
,

w siedzibie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Agnieszki Fanslau
Temat pracy: Rola prymowania i płci w podążaniu za wartościami: życzliwość i bezpieczeństwo

Promotor: prof. UG, dr hab. Hanna Brycz – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka – Uniwersytet Gdański
dr hab. Aleksandra Fila-Jankowska – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Sopocie

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                Data publikacji: 07.11.2013


21 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Sali C-111/112,
w siedzibie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Katarzyny Łagockiej
Temat pracy: Optymistyczna postawa życiowa i jej korelaty psychologiczne

Promotor: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
prof. UG, dr hab. Hanna Brycz – Uniwersytet Gdański
prof. AWFiS, dr hab. Mariusz Lipowski – Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                 Data publikacji: 07.11.2013


14 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału (S 329),
w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. Pawła Kozłowskiego
Temat pracy: System wartości, cele i plany życiowe młodzieży niedostosowanej społecznie

Promotor: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
prof. dr hab. Krystyna Marzec-Holka – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – Uniwersytet Gdański

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                 Data publikacji: 04.11.2013

24 października 2013 r. (czwartek) o godz. 9.00
w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Szabowskiej-Walaszczyk
Temat pracy: Komplementarny i suplementarny charakter dopasowania pracownika do organizacji jako wyznacznik zaangażowania w pracę

Promotor: prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
prof. dr hab. Augustyn Bańka – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Katowicach
prof. UJ, dr hab. Aleksandra Tokarz – Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                               Data publikacji: 07.10.2013

17 października 2013 r. (czwartek) o godz. 11.00
w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Anny Nawrockiej
Temat pracy: Zmiany w zakresie wybranych cech osobowości sprawców przestępstw przeciwko rodzinie po okresie ich terapii edukacyjno-korekcyjnej

Promotor: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
prof. UWr, dr hab. Danuta Borecka-Biernat – Uniwersytet Wrocławski
prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                Data publikacji: 07.10.2013

Data publikacji: 07.10.2013

26 czerwca 2013 r. (środa) o godz. 12.00 w Sali Rady Wydziału (S 329),
w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

ks. mgra Przemysława Piwowarczyka
Temat pracy: Cechy osobowości młodzieży społecznie przystosowanej i młodzieży niedostosowanej

Promotor: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Machel – Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
prof. dr hab. Eugeniusz Bielicki – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Data publikacji: 13.06.2013

9 maja 2013 r. (czwartek) o godz. 11.30 w sali C-111/112 w siedzibie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Agnieszki Miłkowskiej
Temat pracy: „Funkcjonowanie emocjonalno – społeczne młodzieży z rodzin zastępczych spokrewnionych i niespokrewnionych”

Promotor:     prof. dr hab. Teresa Rostowska - Uniwersytet Gdański
Recenzenci: 
prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska - Uniwersytet Gdańskidr hab. Alicja Kalus - Uniwersytet Opolski

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

Data publikacji: 29.04.2013

25 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 10.30 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Doroty Domińskiej-Werbel
Temat pracy: „Osobowościowe uwarunkowania strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych”

Promotor: prof. UWr, dr hab. Danuta Borecka-Biernat – Uniwersytet Wrocławski
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański
prof. UŁ, dr hab. Grażyna Poraj – Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                Data publikacji: 16.04.2013

21 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 10.30 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr Justyny Michałek
Temat pracy: „Rodzinne uwarunkowania kształtowania się tożsamości osobowej u młodzieży z rodzin migracyjnych”

Promotor: prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdański
Recenzenci: prof. UAM, dr hab. Barbara  Harwas-Napierała - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. zw. dr hab. Mieczysław Plopa - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                Data publikacji: 12.03.2013

14 marca 2013 r. (czwartek) o godz. 10.30 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgra Łukasza Wirkusa
Temat pracy: „Źródła stresu zawodowego kuratorów sądowych i jego konsekwencje”

Promotor: prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek
Recenzenci:  prof. UG, dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska – Uniwersytet Gdański gen. dyw. prof. nadzw. AON, dr hab. Bogusław Pacek – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

                                                                                Data publikacji: 04.03.2013

29 listopada 2012 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

pani mgr Moniki Biegasiewicz
Temat pracy: „Poczucie alienacji a rodzaj i poziom wsparcia społecznego u nieletnich sprawców przestępstw”

Promotor: prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan
Recenzenci:
prof. UG, dr hab.
Beata Pastwa-Wojciechowska
prof. nadzw.
UKSW, dr hab. Zdzisław Majchrzyk

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

21 września 2012 r. (piątek) o godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Marty Witkowskiej

Temat pracy: „Specyfika funkcjonowania pamięci prospektywnej u osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego”

Promotor: 
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Jodzio – Uniwersytet Gdański

Recenzenci:
Prof. UG, dr hab.
Wioletta Radziwiłłowicz – Uniwersytet Gdański
Prof. UMCS, dr hab.
Ewa M. Szepietowska - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.
31.05.2012 r.
(czwartek) o godz. 12.30 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Moniki Miedzik
Temat pracy: „Strategie radzenia sobie z doświadczeniem mobbingu w miejscu pracy: podmiotowe i społeczne determinanty”

Promotor: Prof. dr hab. Mieczysław Plopa – Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna
Recenzenci:
Prof. WSFiZ, dr hab. Jan Rostowski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Prof. dr hab. Roman Ossowski – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

31.05.2012 r.
(czwartek) o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Beaty Mańkowskiej
Temat pracy: „Wpływ stresogennych warunków pracy, cech osobowości oraz stylów radzenia sobie ze stresem na wypalenie zawodowe pracowników pomocy społecznej”

Promotor: Prof. WSFiZ, dr hab. Jan Rostowski – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Recenzenci:
Prof. dr hab. Mieczysław Plopa – Elbląska Uczelnia Humanistyczno - Ekonomiczna
Prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.


25 maja 2012 r.
(piątek) o godz. 10.00 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Łucji Bieleninik
Temat pracy: „Dzieci urodzone przedwcześnie w percepcji matek – biomedyczne moderatory spostrzegania”

Promotor: Prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz – Uniwersytet Gdański
Prof. KUL, dr hab. Dorota Kornas-Biela – Katolicki Uniwersytet Lubelski
Prof. GUMed, dr hab. med. Krzysztof Preis – Gdański Uniwersytet Medyczny

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.


25 maja 2012 r. (piątek) o godz. 11.30 w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana Mariusza Lipowskiego
Temat pracy: „Psychologiczne wyznaczniki zachowań zdrowotnych sportowców wyczynowych”

Promotor: Prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
Prof. ndz. dr hab. Jan Blecharz – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.


17 maja 2012 r.
(czwartek) o godz. 12.00 w sali C-111/112, w siedzibie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Urszuli Sajewicz-Radtke
Temat pracy: „Jakość życia dorosłych osób z dysleksją”

Promotor: Prof. dr hab. Marta Bogdanowicz – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
Prof. dr hab. Teresa Rostowska – Uniwersytet Gdańsk
Prof. dr hab. Stanisław Kowalik  - Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.


17 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 13.30 w sali C-111/112, w siedzibie Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pani mgr Ewy Szcześniak
Temat pracy: „Wpływ intensywnego programu terapii na zmianę elementów mechanizmu iluzji i zaprzeczania u osób uzależnionych od alkoholu”

Promotor: Prof. UG, dr hab. Mieczysław Ciosek – Uniwersytet Gdański
Recenzenci:
Prof. UG, dr hab. Mariola Bidzan – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.


19 kwietnia 2012 r. (czwartek) o godz. 10.30
w Sali Rady Wydziału, w siedzibie Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Pana mgr Michała Kierzkowskiego
Temat pracy: Rola Elementarnego Wychowania Muzycznego "Dźwiękoludki" w
rozwoju muzycznym i psychoruchowym dzieci w wieku 5 i 6 lat

Promotor: Prof. nadzw. WSFiZ, dr hab. Jan Rostowski - Wyższa Szkoła
Finansów i Zarządzania w Warszawie

Recenzenci:
Prof. UŁ, dr hab. Grażyna Poraj - Uniwersytet Łódzki
Prof. zw. dr hab. Marta Bogdanowicz - Uniwersytet Gdański

Praca doktorska dostępna jest do wglądu w Bibliotece Głównej  UG przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku.

do góry strony
wstecz

 
 
 

Instytut
Psychologii
Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Bażyńskiego 4
80-952 Gdańsk
Sekretariat:
tel.:
(0-58)523 43 24
Sprawy naukowe:
tel.:
(0-58)523 43 06

ciekawe i pożyteczne

rozkłady jazdy
słowniki i encyklopedie
biblioteki internetowe
baza noclegowa
wyszukiwarki

    strona główna wydziału Adresy i telefony   Sprawdź pocztę  
   kontakt z webmasterem
ostatnia aktualizacja strony:
09.03.2010 r. 
do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału